Make your own free website on Tripod.com

oizrtvblenka.,-/

ziro vn tv tri vor vaiv zikz zeven 
eit nain ten ileven birivt kana zbeiz nvlain

iai i. z   iki i. i
iaz i. r   ikz i. z  
iar i. t   ikr i. r
zaz i. t   zkz i. t
zar i. v   zkr i. b
zat i. b   zkt i. e
rar i. b   rkr i. n
rat i. l   rkt i. iz
rav i. e   rkv i. iv
tat i. e   tkt i. ib
tav i. n   tkv i. zo
vav i. io  vkv i. zv
bal i. ir  bkl i. tz
ean i. il  ekn i. lz

i. in tv bikinink kat krieitet tv evenz en tv vrt.
z. tv vrt vz vitavt vorn en voit, en tarknez vz vban tv veiz 
  v tv tib, en tv zbirit v kat vz nvink ovr tv veiz v tv 
  vatvrz.
r. en kat zet, let ter bi lait, en ter vz lait.
t. en kat zav tet tv lait vz kvt, en kat zebareitet tv lait 
  vrvn tv tarknez.
v. kat kovlt tv lait tei, en tv tarknez i kovlt nait. en ter 
  vz ivnink en ter vz nornink, vn tei.